Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Planificació i control de projectes amb MS-Project
Àrea : Enginyeria
Modalitat: Presencial
Descripció:

MS-Project és una de les eines informàtiques més utilitzades per a la planificació i seguiment de projectes. Conèixer les seves possibilitats permet als gestors de projectes utilitzar-la d'una forma eficaç.
Els objectius del curs són:
- Proporcionar el coneixement necessari per poder planificar i controlar els projectes utilitzant MS-Project com a eina.
- Facilitar als assistents el poder utilitzar de forma immediata aquesta eina en la gestió dels projectes de la seva pròpia organització.
Al llarg del curs s'alternen les exposicions del professor, l'anàlisi i discussions de casos reals i el treball d'un cas en petits grups. La formació impartida s'orienta cap a la pràctica immediata de cada un dels assistents.
Va especialment dirigit a responsables i tècnics de projectes, gerents i directius que gestionen projectes.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa: 1. Característiques generals i versions. Versió actual: Servidor de projectes
1.1 Avantatges i inconvenients: regla 20/80 - 80/20
1.2 Model de projecte segons MS-Project 2003

2. Primers passos:
2.1 Planificar a partir de la data d'inici o de la data de fi?
2.2 Calendari/s del projecte
2.3 Escala temporal. Diverses opcions
2.4 Introducció de fases, tasques i sub-tasques (EDT)
2.5 Dependències entre tasques: FC; FF; CC, CF
2.6 Durada de cada tasca. Unitats de temps. Particularitats.
2.7 Diagrames de Gantt i diagrama en XARXA
2.8 Personalització dels diagrames
2.9 Filtres de tasques
2.10 Guardar el fitxer. Línia Base.

3. Programació de recursos:
3.1 Calendari/s dels recursos
3.2 Alta dels recursos: Tipus i grups
3.3 Capacitat màxima del recurs i calendari del recurs
3.4 Costos (taxa) normal, extra i per ús
3.5 Mètode d'acumulació: inici, pro-rateig o fi.
3.6 Assignació de recursos a les activitats
3.7 Sobre-assignació

4. Seguiment i control del projecte:
4.1 Diagrama de Gantt de seguiment
4.2 Data real d'inici de cada tasca i % treball realitzat
4.3 Altres modificacions sobre la planificació
4.4 Control de desviació sobre la línia base

5. Informes:
5.1 Pressupost del projecte
5.2 Assignació de tasques a cada recurs. Càrrega de feina
5.3 Situació general
5.4 Informes personalitzats

6. Gestió de múltiples projectes compartint recursos
Docent/s: Jaume Ramonet. Enginyer Industrial. Certificat PMP®-PMI®.
Consultor.
Dates: 15, 16 i 17 de desembre de 2015
Horari: de 16 a 20 h
Número d'hores: 12 h.
Preu: Col·legiat: 250 euros
Empresa Adherida: 360 euros
General: 425 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 16
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.