Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Curs d'ATEX Avançat
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Presencial
Descripció:

Els objectius del curs són:
Conèixer la metodologia de classificació d'emplaçaments amb el risc d'incendi o explosió.
Conèixer els continguts requerits pel Reial decret 681/03 per a la confecció del Document de Prevenció Contra Explosions.
Analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmosferes Explosives.
Conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmosferes.
Instruir sobre la forma segura i procediments de treball a desenvolupar.

El curs va dirigit a Enginyers, Químics, Tècnics de prevenció de serveis de prevenció propis i aliens; gerents, directors o responsables d'empreses amb atmosferes explosives i a tot professional que exerceixi activitats relacionades amb la seguretat, el manteniment i control d'atmosferes explosives en empreses de múltiples sectors amb fonts potencials d'ignició i en les quals es desenvolupin
activitats d'emmagatzematge de combustibles, explotacions mineres, estacions de servei de carburants, indústria de la fusta, alimentació, etc.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa: 1. Atmosferes Explosives. Generalitats

2. Atmosferes Explosives. Normativa ATEX

3. Reial decret 681/03 (Directiva 99/92/CE)

4. Reial decret 400/96 (Directiva 94/9/CE)

5. Classificació d'Àrees de Risc en Zones

6. Classificació per zones per a gasos, vapors i líquids. Anàlisi de fuites per a gasos i vapors. Fuites estructurals i deguts a fallades (UNE-EN 60079-10-1 i UNE 202007 IN)
Docent/s: Tècnics de TÜV Rheinland
Dates: 15 i 22 d'octubre de 2014
Horari: de 9 a 18 h (inclou dinar)
Número d'hores: 16 h.
Preu: Col·legiat/Associat: 375 euros
Empresa Adherida: 540 euros
General: 635 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 24
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.