Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Nou Reglament d'instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió
Àrea : Enginyeria
Modalitat: Presencial
Descripció:

El passat dia 9 de juny de 2014, el BOE va publicar el nou Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries. Aquest reglament substitueix el seu equivalent que datava de l'any 1982. Si bé el reglament com a tal no entrarà en vigor fins al mes de desembre de 2014, algunes de les disposicions del seu Reial Decret d'aprovació van entrar ja en vigor el passat 10 de juny de 2014.
En aquest curs es donarà un repàs general a tot el contingut d'aquest nou reglament, posant l'accent en les novetats que introdueix, tant en els aspectes formals de documentació com en aquells de contingut tècnic.
Dirigit a:
Tècnics que dissenyen, utilitzen o treballen amb instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.


Programa: 1. Estructura del nou reglament.
2. Àmbit d'aplicació. Situacions transitòries. Impacte en instal·lacions existents.
3. Avantprojectes i Projectes d'instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió.
4. Instal·ladors i empreses instal·ladores d'Alta Tensió.
5. Execució, manteniment, verificació i inspeccions.
6. Documentació i posada en servei.
7. Aparellatge. Proteccions. Quadres de control.
8. Aïllament
9. Instal·lacions de posada a terra. Disseny i muntatge d'instal·lacions de posada a terra. Tensions de pas i de contacte. Disposicions generals i particulars de posada a terra.
10. Instal·lacions elèctriques d'interior.
11. Instal·lacions elèctriques d'exterior.
12. Conjunts prefabricats.
13. Instal·lacions privades per connectar a xarxes de distribució i transport.
Docent/s: Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor
Dates: 1 i 2 d'octubre de 2014
Horari: de 16 a 20 h
Número d'hores: 8 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 185 euros
Empresa adherida: 265 euros
General: 310 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 15
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.