Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Elaboració de projectes tècnics en matèria d'incendis
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Presencial
Descripció:

L'objectiu del curs és conèixer l'incendi, els detalls d'aplicació de la Llei 3/2010 i la normativa tècnica complementària (ITC's) de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. CTE-DBSI i RSCIEI

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació

Programa: 1. L'incendi; inici, desenvolupament i afectació als edificis.

2. CTE DBSI; Exemple d'aplicació en usos comercials.

3. RSCIEI. Exemple d'aplicació en usos industrials.

4. Llei 3/2010 de la Generalitat de Catalunya; Instruccions Tècniques Complementàries SP-103 a 125.


Docent/s: Enginyers i arquitectes experimentats en revisar llicències i autoritzacions en matèria de seguretat contra incendis.
Coordinador: Miquel Rejat Rodríguez
Dates: 12, 13, 19 i 20 de maig de 2014
Horari: de 16 a 20 h
Número d'hores: 16 h.
Preu: Col·legiat: 335 euros
Empresa adherida: 480 euros
General: 565 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.