Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Nou Reglament Europeu de Productes de la Construcció. Marcatge CE
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Presencial
Descripció:

La Comissió europea, en aplicació del seu programa de millora de la legislació i simplificació, va substituir la Directiva 89/106/CEE (Directiva Europea de Productes de Construcció) per un Reglament que permeti definir millor els objectius de la legislació comunitària i facilitar la seva aplicació. Aquest Reglament és aplicable a partir del dia 1 de juliol de 2013.
La seva entrada en vigor implica canvis en tots aquells aspectes relacionats amb el Marcat CE d'aquests productes, des dels Organismes Notificats a les Declaracions de Conformitat o la pròpia etiqueta de marcat, i que seran ja d'aplicació.

El curs està dirigit a Fabricants, Importadors o Distribuïdors de productes de construcció com a Enginyeries interessades a conèixer els requisits d'aquest nou Reglament ja en vigor.

L'objectiu d'aquest curs serà conèixer quin serà la nova documentació que hauran de reparar i si escau, lliurar als receptors d'aquests productes que avali el correcte Marcat CE, segons el nivell d'informació existent en el text del Reglament o subministrada per la Comissió Europea o el CEN fins al moment.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació

Programa: 1. Transició de la Directiva 89/106/CEE al nou Reglament Europeu de Productes de Construcció nº 305/2011.

2. Reglament Europeu de Productes de Construcció nº 305/2011.
2.1 Documentació Tècnica
2.2 Declaració de Prestacions

3. Marcat CE sobre el producte.
3.1. Col·locació i Lliurament
3.2 Contingut

4. Documentació Tècnica específica del nou Reglament

5. Instruccions i Informació de Seguretat

6. Casos Pràctics
Docent/s: Tècnic de TÜV Rheinland
Dates: 14 de maig de 2014
Horari: de 9 a 18 h
Número d'hores: 8 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 230 euros
Empresa Adherida: 340 euros
General: 395 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Castellà

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.