Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Tècniques de manteniment predictiu
Àrea : Operacions
Modalitat: Presencial
Descripció:

En un context de millora de productivitat i l'eficiència, és necessari l'ocupació de tècniques eficaces que anticipin la possible fallada, que millorin l'eficàcia en recursos i que incrementin la disponibilitat de sistemes.
El manteniment predictiu requereix una preparació tècnica adequada i on no hi ha lloc per a la improvisació, ja que darrere d'aquestes tecnologies existeix una ciència que cal conèixer-la si volem evitar un fracàs a l'hora d'implantar-ho.
L'objectiu consisteix en tenir una visió global de totes les tècniques de manteniment predictiu, que una vegada conegudes permetin al gestor de manteniment triar de forma responsable com és la més adequada als seus propòsits.
El curs va dirigit a tècnics i gestors de manteniment que desitgin ampliar la visió del manteniment per així poder prendre decisions d'implantació d'aquests sistemes i en el cas que es duguin a terme tractar la informació de forma útil.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació

Programa: 1. Introducció al Manteniment predictiu
1.1. Conceptes basics
1.2.- Avantatges e inconvenients
1.3.- El pla de manteniment predictiu i la seva gestió

2. Anàlisi de vibracions
2.1. Cinemàtica del MAS. Origen de les vibracions
2.2. Elements del sistema de mesura: captadors i transductors
2.3. Mesura de nivell global. Normes ISO i VDE
2.4. Domini de la freqüència : Anàlisi Fourier
2.5. Identificació dels defectes amb les freqüències

3. Anàlisi de lubricants
3.1.- Ferrografia analítica
3.2.- Espectrometria
3.3.- Altres anàlisi de lubricants

4. Termografies
4.1. Fonaments teòrics, radiacions infraroigs, emissivitat, reflexió
4.2. Termòmetres d'infraroigs i càmeres termogràfiques
4.3. Aplicacions instal·lacions elèctriques: determinació de severitat
4.4. Aplicacions mecàniques
4.5. Aplicacions en arquitectura

5. Predictiu als motors : Motor Current Signature Analysis (MCSA)

6. Radiografies

7. Ultrasons

8. Inspecciones visuals de alta tecnologia: boroscopia, càmeres d'inspecció

9. Líquids penetrants

10. Partícules magnètiques

11. Assaigs a transformadors i maquines elèctriques: índex de polarització, corrents de fuita, mesura d'aïllament, etc.

12. Anàlisi gasos als transformadors segons UNE 60567 i 60.599

13. Frequency Response Analysis (FRA)

14. Altres tècniques de predictiu

15. Casos pràctics i exemples
Docent/s: Cristobal Trabalon. Enginyer Industrial. Advocat
Dates: 11 i 12 de juny de 2014
Horari: De 16 a 20 h.
Número d'hores: 8 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 185 euros
Empresa Adherida: 265 euros
General: 310 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 15
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.