Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Instal·lacions tèrmiques de Biomassa
Àrea : Energia
Modalitat: Presencial
Descripció:

El curs avançat de biomassa està dirigit a enginyers que vulguin aprofundir en el coneixement dels sistemes de biomassa i les noves oportunitats de negoci associades, així com conèixer la normativa d'obligat compliment en aquests sistemes.
L'objectiu del curs és aprendre a dimensionar una instal·lació de biomassa, i a realitzar altres tasques vinculades a les instal·lacions tèrmiques de biomassa com els criteris de manteniment o la realització d'auditories per comprovar el seu bon funcionament. Per aconseguir aquest últim objectiu, la darrera sessió del curs consistirà en una visita a una instal·lació de biomassa en funcionament.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació

Programa: Bloc 1. Situació energètica actual / Desenvolupament sostenible dels boscos
Situació energètica actual
Estratègia catalana per a la implantació de la biomassa.

Bloc 2. Sistemes amb calderes de biomassa: Components del sistema, disseny, càlcul i dimensionat del sistema
Biomassa i combustió
Normativa
Calderes de biomassa
Sitja
Alimentació del combustible
Elements de la Caldera
Esquema hidràulic
Sistemes de control

Bloc 3. Dimensionat de la instal·lació
Dimensionament de potència de calderes, acumulació i sitja per a un sistema individual i col·lectiu.

Bloc 4. Ús i manteniment
Criteris en la realització del manteniment preventiu
Patologies més usuals associades a: disseny erroni, mala execució, falta de manteniment, ús incorrecte,...
Bibliografia

Bloc 5. Estudis de viabilitat de substitució d'una caldera de gas o gasoil per biomassa
Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de substitució de calderes existents de gas o gasoil per altres de biomassa

Bloc 6. La gestió energètica
La Gestió de l'Energia
Conceptes: Empresa de serveis energètics, gestor energètic i sistema de monitorització energètic
Filosofia del negoci
Serveis que pot oferir la ESE
El model de Servei energètic associat al tipus de contractes
Estat actual de les ESEs i potencial
Fases d'implantació
Programa Biomcasa
Exemples

Bloc 7. Pràctica: Visita a una instal·lació
Visita en grup a veure una instal·lació de biomassa
Docent/s: Coordinador: Sergi Pérez. Greenstorm, SL
Dates: NOVES DATES: 16, 17, 18, 19 i 20 de juny de 2014
Horari: Del 16 al 19 de juny: de 16 a 20 h
Dia 20 juny: de 9.30 a 13.30 h
Número d'hores: 20 h.
Preu: Col·legiat/associat: 400 euros
Empresa adherida: 580 euros
General: 690 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.