Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Elaboració de projectes d'Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICT's)
Àrea : Tecnologies de la Informació i Comunicació
Modalitat: Presencial
Descripció:

L'objectiu del curs és aprendre a realitzar la redacció, seguiment i certificació d'un projecte d'ICT.

El curs està enfocat a enginyers que vulguin introduir-se en la redacció i certificació de projectes d'ICT, o que volen aprofundir en el coneixement del dimensionat d'una instal·lació.

Primer es farà un repàs de la normativa d'aplicació i dels processos administratius que s'han de seguir.
Seguidament es farà un repàs genèric del dimensionat de totes les instal·lacions i per acabar es veurà un projecte complert com un exemple concret.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació


Programa: 1. Normativa projectes ICT:
1.1 Reial Decret 346/2011
1.2 Reglament ICT 1644/2011
2. Aspectes generals:
2.1 Memòria, llistat de continguts
2.2 Consulta operadors
2.3 Acta de Replanteig
2.4 Certificat Final d'obra o certificat parcial
2.5 Protocol de proves
3. Annex I - Captació senyals de RTV terrestre i per satèl·lit:
3.1 Elements de captació
3.2 Equips de capçalera
3.3 Xarxa
3.4 Dimensionat de la xarxa
4. Annex II - Serveis de Telefonia i banda ampla
4.1 Xarxa
4.2 Elements de connexió
4.3 Dimensionat de la xarxa
5. Annex III - Infraestructura
5.1 Tipologia de la ICT
5.2 Arquetes
5.3 Canalitzacions
5.4 Recintes
5.5 Registres
6. Casos pràctics
6.1 Projecte d'un edifici
6.2 Programes informàtics de càlcul
6.3 Documentació tècnica de fabricants
Docent/s: Joan Romans. Enginyer Electrònic, Enginyer tècnic de Telecomunicacions i Enginyer tècnic Industrial. Linx Enginyeria
Dates: 19, 20, 21 i 22 de maig de 2014
Horari: De 16 a 20 h
Número d'hores: 16 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 335 euros
Empresa Adherida: 480 euros
General: 565 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.