Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Compatibilitat electromagnètica en màquines. Directiva 2014/30/UE
Àrea : Enginyeria
Modalitat: Presencial
Descripció:

L'objectiu del curs és explicar la Directiva de compatibilitat electromagnètica 2014/108/CE d'obligat compliment
per a les màquines i instal·lacions fixes amb el mateix nivell d'exigència que lesdirectives de baixa tensió i de seguretat. Conèixer els conceptes bàsics de la compatibilitat electromagnètica ( CEM ). Conèixer la metodologia de la gestió de la CEM a les màquines i
instal·lacions fixes. Conèixer el concepte CE + CE # CE i la seva aplicació en la gestió de compra dels components i la seva instal·lació.

Va dirigit a: Directors tècnics, enginyers de disseny elèctric / electrònic / mecànic, enginyers de qualitat, personal tècnic i instal·ladors d'empreses fabricants de maquinària , integradors i instal.ladors de instal·lacions fixes complexes.


Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació

Programa: 1. La Directiva 2014/30/UE: obligacions per a les màquines i instal·lacions fixes.
2. Introducció a la compatibilitat electromagnètica (CEM).
3. Concepte "marcat CE + marcat CE # marcat CE"
( CE + CE # CE )
4. Problemes de CEM i emissions additives.
5. CEM en components de màquines o instal·lacions i la seva integració.
6. Gestió de compra dels components segons la CEM.
7. Aplicació de normes en els components i en la màquina o instal·lació.
8. Control de qualitat en els proveïdors dels components.
9 . Consells pràctics de correcta instal·lació segons la CEM.
Docent/s: Francesc Daura. Enginyer Industrial. Consultor en CEM. CEMDAL.
Dates: 29 d'abril de 2014
Horari: de 9 a 18 h (inclou dinar)
Número d'hores: 8 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 205 euros
Empresa Adherida: 295 euros
General: 350 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.