Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Ruixadors automātics
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Presencial
Descripció:

La importāncia de les instalˇlacions de ruixadors automātics per a la protecciķ de persones i tot tipus de riscos (continent i contingut) fa indispensable el coneixement de la seva tecnologia de disseny i de la normativa aplicable.

El propōsit del curs és introduir els conceptes bāsics que facin possible abordar la protecciķ contra incendis amb ruixadors automātics en les seves facetes de disseny, elecciķ de components, instalˇlaciķ i proves.

Bonificaciķ de la Formaciķ Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuītament la bonificaciķ de la Fundaciķ Tripartita a la Formaciķ Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formaciķ. Més informaciķ


Programa: 1. Normativa aplicable
2. Classificaciķ d'usos, classe de riscos i tipus de sistemes
3. Criteris de disseny
4. Tipus i distribuciķ de ruixadors
5. Cālculs hidrāulics fonamentals
6. Exemples d'aplicaciķ
Docent/s: Rossend Durany. Enginyer Industrial. Consultor
Dates: 25 i 26 de marį de 2014
Horari: de 16 a 20 h
Número d'hores: 8 h.
Preu: Colˇlegiat / Associat: 185 euros
Empresa adherida: 265 euros
General: 310 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 15
Idioma: Catalā

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.