Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

ENGINYERIA AVANÇADA DEL MANTENIMENT
Àrea : Operacions
Modalitat: Semipresencial
Descripció:

El curs d'Enginyeria Avançada de Manteniment té com a finalitat conèixer els mitjans i les tècniques necessàries per implementar de forma eficaç una gestió del manteniment en qualsevol tipus d'instal·lació.

El programa de formació s'estructura en dos cursos que es podran realitzar de forma independent o conjunta. Enginyeria i gestió de manteniment i Enginyeria de manteniment aplicada a sistemes, el primer curs treballa aspectes generals d'aquesta disciplina i el segon tècniques especifiques a diferents instal·lacions i infraestructures.

Va adreçat a tots els enginyers/es que volen exercir com a gestors de manteniment, als enginyers/es sèniors que estan reorientant la seva carrera professional o a qualsevol altre professional que vulgui consolidar o actualitzar els seus coneixements.

El curs es desenvolupa en modalitat semipresencial, compaginant les classes teòriques i pràctiques amb exercicis i projectes a realitzar a casa sota la supervisió d'un tutor especialitzat en cada tema.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació


Programa: PART 1. ENGINYERIA I GESTIÓ DE MANTENIMENT
( 24 presencials + 36 treball a casa = 60 hores)

Mòdul 1: Fonaments i conceptes de l'Enginyeria del Manteniment
Mòdul 2 : Manteniment Preventiu i Correctiu
Mòdul 3: RAMS : Fiabilitat , Mantenibilitat , Disponibilitat i Seguretat
Mòdul 4: Recursos en el Manteniment: aspectes humans i gestió de estocs
Mòdul 5: Manteniment Productiu Total : TPM
Mòdul 6: Contractació del Manteniment
Mòdul 7: RCM : Manteniment Basat en la Fiabilitat
Mòdul 8: GMAO I Auditoria de Manteniment

PART 2. ENGINYERIA DE MANTENIMENT APLICAT A SISTEMES
(27 hores presencials + 41 treball a casa = 68 h)

Mòdul 1: Manteniment Reglamentari
Mòdul 2: Manteniment Predictiu
Mòdul 3: Manteniment sistemes elèctrics, electromecànic i mecànics
Mòdul 4: Manteniment sistemes de telecomunicacions
Mòdul 5: Manteniment i gestió de serveis TI (Tecnologies de la informació)
Mòdul 6: Manteniment edificació
Mòdul 7: Manteniment de grans infraestructures d'obra civil
Mòdul 8: Manteniment i Sostenibilitat
Docent/s: Coordinador: Cristòbal Trabalón. Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal
Victor Viaplana. Enginyer de Telecomunicacions.
Ricard Nogués. Enginyer Tècnic Industrial MBA. Postgrau en Direcció de la Producció.
Sergi Perez. Arquitecte. Expert Energia.
Montserrat Badies. Enginyera en Informàtica i ex-directora d'informàtica de TOUS.
Jesús Martín. Delegat manteniment Elecnor

Dates: Els dimarts des del 12 de novembre 2013 al 25 de març 2014
Part 1. Enginyeria i gestió del manteniment: del 12 de novembre al 7 de gener 2013
Part 2: Enginyeria de manteniment aplicat a sistemes: del 14 de gener 2013 al 25 de març 2014

Horari: de 18 a 21 h
Número d'hores: 51 h.
Preu: Mòdul Enginyeria i Gestió del Manteniment
Col·legiat/associat: 735 euros
General: 985 euros

Mòdul Enginyeria de Manteniment aplicat a sistemes
Col·legiat/associat: 795 euros
General: 1.100 euros

Curs complet Enginyeria avançada de Manteniment
Col·legiat/associat: 1.350 euros
General: 1.900 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Places: 16
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.