Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Seguretat de màquines: Normativa i adequació dels equips de treball
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Presencial
Descripció:

La reglamentació actual sobre Seguretat de Màquines (Directiva 2006/42/CE, traslladada al dret espanyol pel RD 1644/2008) estableix que els fabricants de màquines han de complir les normes europees harmonitzades sobre "Seguridad de máquinas" i realitzar un Expedient Tècnic, així com un Manual d'Instruccions, una "Declaración CE de Conformidad" i procedir al marcat CE de cada màquina que comercialitzin.
Així mateix tota la maquinària posada a la disposició dels treballadors, ha de complir uns requisits mínims de seguretat, que es recullen en el RD 1215/97 i la seva modificació RD 2177/2004.
L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer la reglamentació i les normes de seguretat vigents, perquè els fabricants de maquinària sàpiguen com realitzar un Expedient Tècnic, un Manual d'Instruccions així com la resta de la documentació exigible.
Així mateix el curs també va dirigit als tècnics de prevenció, directors de producció, directors de manteniment etc. amb la finalitat de que puguin avaluar els riscos dels seus equips de treball i puguin proposar les millores necessàries per adequar-los al RD 1215/97.
El curs pretén ser pràctic i s'intentés analitzar les mesures de seguretat de les màquines que els assistents proposin.

S'analitzarà la legislació sobre seguretat de màquines i equips de treball i de les diferents normes harmonitzades sobre "Seguridad de máquinas", amb la finalitat de que els assistents al curs puguin realitzar un Expedient Tècnic, un Manual d'Instruccions i la Declaració CE de Conformitat d'una màquina.
Així mateix veurem com dur a terme l'adequació dels equips de treball al RD 1215/97

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació


Programa: 1ª sessió: Seguretat Industrial

- Introducció a la legislació sobre Seguretat de Màquines.
- RD 1644/2008: "Seguridad de Máquinas".
-Procés de marcat CE: Àmbit d'aplicació. Requisits de seguretat i salut. expedient Tècnic. Manual d'Instruccions. Declaració CE de Conformitat i Marcat CE.

2ª sessió: Normes de seguretat de màquines

- Normes de tipus A i B:
- UNE EN ISO 12100-1
- UNE EN ISO 12100-2
- UNE EN ISO 13857: Distàncies de seguretat
- UNE EN ISO 13850: Aturs d'emergència
- UNE EN ISO 14121: Avaluació de riscos
- UNE EN ISO 13849-1: Sistemes de comandament relatius seguretat
- UNE EN 1088 + A1: Detectors i enclavaments.
- UNE EN 60.204-1: Equip elèctric de les màquines
- Barreres fotoelèctriques, comandaments bimanuals etc.

3ª sessió: Normes de seguretat de màquines

Normes de tipus C: Màquines concretes: Premses (UNE EN 692-693). Torns (UNE EN 12.840). Màquines d'injecció de plàstics, (UNE EN 201, molins). Tronçadores (UNE EN 13.898). Carretons industrials (UNE EN 1.726-1). Paletitzadores (UNE EN 415). Serres cinta fusta (UNE EN 1807) etc....

4ª sessió: Adequació dels equips de treball al RD 1215/97

Check-list per a l'adequació dels equips de treball
Equips de treball - Exposició de diversos casos pràctics
Docent/s: Josep Ma. Nadal
Enginyer Industrial. Tècnic Superior en PRL. Membre de la Subcomissió de Riscos Laborals del COEIC. Consultor en seguretat de màquines i marcat CE de màquines i productes
Dates: 7, 9, 14 i 16 d'octubre de 2013
Horari: de 16 a 20 h
Número d'hores: 16 h.
Preu: Col·legiat/Associat: 335 euros
Empresa adherida: 480 euros
General: 565 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.