Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Càlcul i disseny de sistemes de climatització
Àrea : Enginyeria
Modalitat: Presencial
Descripció:

L'objectiu del curs és aprendre el nou RITE d'una manera pràctica. Per a això s'aplicarà el nou RITE directament sobre un projecte concret. Es consideraran els aspectes bàsics de tot projecte de climatització (condicions interiors i exteriors, estimació de càrregues, etc.) Es posarà èmfasi en com s'implementen els nous apartats exigits pel nou RITE: Estimació mensual d'energia consumida, justificació energètica de la solució adoptada per comparació de sistemes, determinació de l'eficiència energètica de la instal·lació acabada, etc.

Dirigit a tècnics que participen en projectes d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació


Programa: 1. Determinació d'objectius de climatització: Temperatura, humitat, ventilació, soroll.

2. Càlcul de la càrrega energètica
2.1 Paràmetres climàtics exteriors
2.2 Distribució temporal
2.3 Càrregues per l'envoltant
2.4 Càrregues interiors
2.5 Zones amb exigències específiques
2.6 Càrregues totals: Màxima puntual, mitjanes mensuals, etc.

3. Disseny de solució
3.1 Equips
3.2 Distribució
3.3 Control

4. Eficiència energètica
4.1 Justificació del mètode escollit
4.2 Generació: Eficàcia i consum
4.3 Distribució: Pèrdues de càrrega, pèrdues per aïllament, fuites.
4.4 Sistemes de control

5. Altres aspectes de l'eficiència energètica
5.1 Comptabilització de consums
5.2 Recuperació d'energia
5.3 Aprofitament d'energies renovables

6. Seguretat
6.1 Generació i distribució
6.2 Incendis
6.3 Utilització

7. Proves de muntatge

8. Manual d'ús i manteniment
Docent/s: Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor
Dates: 11, 12, 13 i 14 de novembre de 2013
Horari: de 16 a 20 h
Número d'hores: 16 h.
Preu: Col·legiat/associat: 335 euros
Empresa adherida: 480 euros
General: 565 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 15
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.