Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Presencial
Descripció:

En aquest curs es revisaran les principals característiques de la nova reglamentació i com es veuen afectades les instal.lacions ja existents o en curs d'instal.lació.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació


Programa: 1. El nou reglament i la seva relació amb la legislació existent: Reglament anterior, Llei Òmnibus, RITE, etc.

2. Àmbit d'aplicació del Reglament. Classificacions

3. Professionals habilitats i empreses frigoristes

4. El cicle de vida de les instal.lacions frigorífiques. Des del projecte fins al desmantellament:
4.1. Utilització dels diferents refrigerants
4.2. Disseny, construcció, materials i aïllament
4.3. Components de les instal.lacions
4.4. Sala de màquines específica.
4.5. Protecció d'instal.lacions contra sobrepressions. Instal.lacions elèctriques
4.6. Assaigs, proves i revisions prèvies a la posada en servei
4.7. Marcatge i documentació
4.8. Posada en servei de les instal.lacions frigorífiques
4.9. Manteniment, revisions i inspeccions periòdiques de les instal.lacions frigorífiques
4.10. Manipulació de refrigerants i reducció de fuites en les instal.lacions frigorífiques
4.11. Mesures de prevenció i de protecció personal
4.12. Fi de vida i desmantellament de la instal.lació

5. Les instal.lacions existents i el nou reglament.
Docent/s: Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor
Dates: 16 de maig de 2013
Horari: de 9.15 a 18.15 h (inclou dinar)
Número d'hores: 8 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 205 euros
Empresa adherida: 295 euros
General: 350 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 15
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.