Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Mesures elèctriques. Guia per a la verificació d'instal·lacions de Baixa Tensió
Àrea : Enginyeria
Modalitat: Presencial
Descripció:

L'objectiu del curs és donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per realitzar les proves elèctriques reglamentàries per la posta en marxa d'instal·lacions de baixa tensió així com per les seves verificacions periòdiques i la realització del manteniment d'instal·lacions industrials.
En la primera part del curs es farà un repàs teòric de quines mesures s'han de fer i el seu principi de funcionament i els problemes habituals que apareixen.
En la segona part, que serà pràctica, es faran les mesures sobre uns prototips que simularan instal·lacions reals.
És molt recomanable que cada alumne porti el seu aparell de mesura, per tal que pugui realitzar les pràctiques amb l'aparell que utilitza habitualment.
El curs està enfocat a enginyers i/o instal·ladors que realitzen certificacions i verificacions periòdiques d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió així com el manteniment d'instal·lacions industrials.

Programa: 1. Mesura d'aïllaments:
Tipus de mesura d'aïllament
Procediment de mesura
Problemes habituals al realitzar la mesura
Mesures amb circuits de MBTS o aïllats
Mesura de rigidesa dielèctrica
2. Harmònics
Tensió i/o corrent i qui els genera
Com es mesuren
Com ens afecten
Mesures amb equips RMS o TRMS
Generació d'energia reactiva distorsionada
3. Mesura del Terra
Conceptes bàsics
Valors mínim/màxim
Tensió de contacte
Tipus de mesura: P-PE, Ra, 2H, 3H
Errors habituals en la mesura del terra
4.Mesura del corrent de curtcircuit:
Conceptes bàsics de protecció d'una línia elèctrica
Proteccions contaces indirectes xarxes TT/TN/IT
Curtcircuit màxim i mínim
Tipus de mesura, P-N i P-P
5. Mesures de continuïtat del conductors de protecció:
Conceptes bàsics
Mesures
5. Mesures d'energia i potència:
Conceptes bàsics.
Mesures amb i sense distorsió harmònica

Docent/s: Joan Romans. Enginyer Tècnic de Telecomunicacions i Enginyer Electrònic. Consultor
Dates: 28 i 29 de gener i 4 i 5 de febrer 2013
Horari: de 16 a 20 h
Número d'hores: 16 h.
Preu: Col·legiat/Associat: 240 euros
Empresa Adherida: 345 euros
General: 405 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 16
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.