Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Reglament d'Equips a Pressió. REP
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Presencial
Descripció:

Els equips a pressió estan sotmesos, al menys, a una dotzena de Directives Europees, transposades a la legislació espanyola por nombrosos Reals Decrets.
En aquest complex entorn, el nou reglament d'Equips a Pressió (REP) deroga la quasi totalitat del Reglament d'Aparells a Pressió (RAP) de 1979 i estableix les noves pautes a aplicar.
En aquest curs es farà un repàs general al que diu el nou REP per a que l'usuari es familiaritzi amb ell i pugui trobar ràpidament en el nou text les respostes que necessiti.

Programa: 1. Conjunt de normes relacionades amb els equips a pressió.
1.1. Normativa preexistent que queda modificada o anul·lada
1.2. Entrada en vigor del nou reglament
1.3. Impacte en les instal·lacions existents

2. Part General: Articles del Reglament
2.1. Disposicions generals: Àmbit d'aplicació i definicions.
2.2. Instal·lació i posada en servei
2.3. Inspeccions periòdiques, reparacions i modificacions
2.4. Empreses instal·ladores y reparadores d'equips a pressió

3. Instruccions Tècniques complementàries
3.1. Esquema comú de las ITC-EP
3.2. EP1. Calderes
3.3. EP2. Centrals generadores d'energia elèctrica
3.4. EP3. Refineries de petrolis i plantes petroquímiques
3.5. EP4. Dipòsits criogènics
3.6. EP5. Botelles d'equips respiratoris autònoms
3.7. EP6. Recipients a pressió transportables
Docent/s: Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor
Dates: 23 de novembre de 2012
Horari: de 9.30 a 13.30 h
Número d'hores: 4 h.
Preu: Col·legiat: 95 euros
Empresa adherida: 140 euros
General: 165 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 15
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.