Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Reglament de Línies Elèctriques d'Alta Tensió. RLAT
Àrea : Enginyeria
Modalitat: Presencial
Descripció:

El 19 de setembre de 2008 va entrar en vigor el nou "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió" (RLAT).
Aquest nou RLAT inclou les línies subterrànies d'alta tensió, que prèviament no tenien una reglamentació específica.
L'obligatorietat d'aplicar-lo a les obres serà a partir del proper 13 de març 2010, pel que cal conèixer-lo per preparar els pròxims projectes i tenir la cobertura reglamentària actual.

Programa: 1. Aspectes administratius generals

1.1 Àmbit i terminis d'aplicació
1.2 Documentació a presentar
1.3 Empreses autoritzades, carnets
1.4 Verificacions i inspeccions

2. Línies subterrànies

2.1 Prescripcions generals
2.2 Nivells d'aïllament
2.3 Materials: cables i accessoris
2.4 Instal·lació de cables aïllats
2.5 Encreuaments, proximitats i paral·lelismes
2.6 Intensitats admissibles
2.7 Proteccions
2.8 Assegurament de la qualitat

3. Línies aèries

3.1 Prescripcions generals
3.2 Materials: conductors i cables de terra, ferramentes i accessoris, aïllaments, aïlladors i suports
3.3 Càlculs mecànics
3.4 Càlculs elèctrics
3.5 Distàncies mínimes de seguretat. Encreuaments i paral·lelismes
3.6 Derivacions, seccionament i proteccions
3.7 Sistema de posada a terra
3.8 Assegurament de la qualitat
Docent/s: Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor
Dates: 3, 4, 10 i 11 de desembre de 2012
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Número d'hores: 16 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 335 euros
Empresa adherida: 480 euros
General: 565 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 15
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.