Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Adequació de màquines. RD 1215/1997 i Marcatge CE
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Presencial
Descripció:

L'objectiu d'aquest curs és facilitar la comprensió de tots aquells aspectes relacionats amb la comercialització i llibre circulació en la Unió Europea de les màquines i components de seguretat coberts per la Directiva 98/37/CE i la nova Directiva 06/43/CE.

Aquest curs va dirigit a les persones implicades en l'aplicació del RD i/o del marcatge CE, és a dir, als fabricants de dits productes ó els seus representants legalment establerts en la Unió Europea, o altres persones interessades com a usuaris dels mateixos.

Programa: 1. Reglamentació comunitària sobre Màquines. Normativa harmonitzada.
2. Transició de la Directiva 98/37/CE a la Directiva 06/43/CE.
3. Anàlisi de les diferents directives. Conformitats amb requisits essencials.
4. Anàlisi dels diferents procediments d'Avaluació de la Conformitat.
5. Expedient Tècnic de Construcció. Manual d'Instruccions.
6. Declaració de Conformitat. Formats i Característiques.
7. Marcatge CE sobre el producte.
8. Exemples pràctics.
Docent/s: Tècnics de TüVRheinland
Dates: 7 i 8 de juny de 2012
Horari: Día 7: de 9.30 a 18.30 h
Dia 8: de 9.30 a 13.30 h
Número d'hores: 12 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 360 euros
Empresa Adherida:520 euros
General: 720 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 18
Idioma: Castellà

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.